درباره ی ما

سیرکل استودیو به تازگی کارشو شروع کرده
و قراره هر‌ چی که ممکنه تو محیط کارتون لازم داشـته باشـینو
طـراحی و تـولید کنـه

تـولیدات ما بعـضی وقـت ها مـیتونه یـه
وسیله‌ی کـاربردی باشه و بعضی وقت ها یه اکـسسـوری تزئـینی
این محصـولات ممکنه کـه به ظـاهر خیلی متفاوت باشن
ولی همشون یک پیام واحد دارن
پیامی که به شما یادآوری میکنه باید

با تـمام توانـتون به شغلی که انتخاب کردین ایمان داشته باشین
و به مسیرتون ادامه بدین